مرجع خبری رئال مادرید : سان ادعا کرده است که رئال حاضر است برای خرید اوبامیانگ مهاجم گابونی آرسنال مبلغ 80 میلیون یورو بپردازد.

البته این خبر تا حد زیادی غیرقابل باور به نظر می رسد چرا که رئال در زمانی که این بازیکن جوان تر بود او را نخرید چه برسد به حالا.