مرجع خبری رئال مادرید : ماجرای بیل قرار نیست که برای رئال در تابستان ماجرای ساده ای باشد. زیدان روی این بازیکن 28 ساله حساب نمی کند، رابطه هر دو خیلی بد است اما وکیل این بازیکن مدام می گوید که او قصد ماندن دارد چرا که تا سال 2022 با رئال قرارداد دارد و برنامه ای برای جدایی ندارد.

وکیل بیل می خواهد با چنین حرهفایی به رئال فشار بیاورد تا بازیکن ولزی با کمترین قیمت ممکن فروخته شود. این بازکین از باشگاه بعدی خود سالی 19 میلیون یورو دستمزد می گیرد که برای بازیکنی که پا به سن گذاشته و مدام مصدوم می شود، مبلغ بالایی است.

در دوران دوم زیدان، بیل با 473 دقیقه یازدهمین بازیکن از نظر دقایق بوده است. بازیکن ولزی از لیست دو بازی اخیر کلا خط خورده و باید دید که بالاخره در مقابل بتیس شانس وداع با هواداران نصیبش می شود یا نه.

بیل در حال حاضر هیچ پیشنهاد رسمی ندارد و مذاکرات یونایتد و تاتنهام برای جذب وی در حد حرف بوده و جدی نشده است.