مرجع خبری رئال مادرید : مارکا در گزارشی عنوان کرد که هر چند که در حال حاضر رئال روی خرید بازیکنانی نظیر هازارد، پوگبا، کند و یوویچ تمرکز دارد اما پروسه فروش بازیکنان هم آسان نیست. در حقیقت چهارده بازیکن در لیست فروش زیدان قرار دارند و در تابستان باید جدا شوند.

در حال حاضر با احتساب چهار خرید احتمالی و همچنین میلیتائو و رودریگو که به تیم ملحق خواهند شد از 39 بازیکن ترکیب فقط 22 تایشان ماندنشان قطعی است. 

از این 39 نفر سه تایشان دروازه بان های فصل بعد رئال خواهند بود: کورتوا، لونین و لوکا زیدان. بدین ترتیب کیلور ناواس باید از تیم جدا شود.در خط دفاعی با خرید احتمالی مندی تعداد بازیکنان رئال به هشت می رسد یعنی کارواخال، اودریوزولا، راموس، واران، ناچو، مارسلو و میلیتائو هم در تیم هستند.بدین ترتیب وایخو، تئو هرناندز و رگیلون باید بروند.

در خط هافبک یکی از میان پوگبا، اریکسن، فن ده بیک و پیانیچ خریده می شود و کروس، کاسمیرو، مودریچ، فدریکو والورده و آسنسیو بخشی از تیم خواهند بود.سبایوس، اودگارد، یورنته، کواچیچ و خامس رودریگز که برخی از انها از قرارداد قرضی خود برمی گردند جایی در تیم نخواهند داشت.از بین براهیم دیاز و ایسکو هم احتمالا یکی فصل بعد در رئال نخواهد بود که احتمال جدایی بازیکن شماره 22 رئال کم نیست. هیچ کدام از میان براهیم و ایسکو قصد جدایی ندارند.

در خط حمله جایگاه بنزما، وینیسیوس، رودریگو، هازارد و یوویچ تثبیت شده است.گرت بیل، مایورال، دی توماس و احتمالا یکی از میان ماریانو و لوکاس وازکز جدا خواهند شد. ماریانو و لوکاس هم دوست ندارند بروند اما اگر بمانند نیمکت نشین می شوند.