بیل می خواهد با برنابئو وداغ کند

زیدان به بازیکن ولزی اجازه خواهد داد تا بتواند با هواداران رئال خداحافظی کند

گرت با وجود این که این ریسک وجود دارد تا با جوی سرد مواجه شود، می خواهد مقابل بتیس بازی کند

دو هفته است از لیست خط نخورده اما امیدوار است که دورانش در رئال از روی سکوها به پایان نرسد

کیلور ناواس امروز پدرخوانده بنیاد خیریه “فراتر از بازیکنان” می شود