مرجع خبری رئال مادرید :زین الدین زیدان سرمربی فرانسوی رئال مادرید جلسه ای خصوصی با براهیم دیاز برگزار کرده است.

زیدان در این جلسه به براهیم گفته که روی او حساب می کند و از عملکردش راضی است اما این صحبت به این معنی نیست که براهیم قرض داده نمی شود.

در حقیقت حساب کردن زیدان روی براهیم و استعدادش مربوط به آینده است اما در حال حاضر همان قدر که احتمال ماندن این بازیکن در فصل آینده وجود دارد، احتمال فرض دادنش هم هست.

اگر براهیم با شرایط فعلی در رئال بماند با توجه به خریدهایی نظیر هازارد و رودریگو و حضور بازیکنانی نظیر آسنسیو و وینیسیوس فرصت برایش خیلی کم خواهد بود. بدین ترتیب هافبک مالاگایی می تواند در تیمی دیگر تجربه اندوزی کند و در تابستان 2020 با شرایطی متفاوت به رئال برگردد.

0 0 vote
Article Rating