مرجع خبری رئال مادرید : دنی کارواخال مدافع راست رئال در روز چهارشنبه پنجمین دوره کمپ تابستانی خود برای نوجوانان را معارفه کرد.

این کمپ در زادگاه این بازیکن یعنی لگانس برگزار می شود. سانتیاگو یورنته شهردار لگاسن در این مراسم گفت:”دوست دارم که یک درخواست از مردم لگانس داشته باشم. هر بار که رئال به بوتارکه می آید، برخی همشهری ها کارواخال را هو می کنند. از آنها می خواهم که محبت بیشتری به ورزشکار بی نظیری همچون او داشته باشند. یک الگو برای همه است.”

کارواخال گفت که نمی خواهد در مورد این موضوع صحبت کند اما از هشردار تشکر کرد. وی گفت:”به نظر همه احترا ممی ذارم اما حقیقت این است که همیشه برای لگانس و اینش هر آرزوی موفقیت داشته ام. بهترین شهر دنیاست. افتخار می کنم که در این جا زندگی کردم و زادکاهم همین جا بوده است. گاهی با ناچو در مورد زادگاهش کل کل می کنم چون تیم شهر آنها یعنی آلکالا در لیگ دسته چهارم است و لگانس در لالیگا (می خندد).”

دنی در مورد فصل لگانس هم صحبت کرد:”باید کلاهمان را به احترام آنها در بایوریم. تیم هایی نظیر سلتا و ویارئال ترکیب های خیلی خوبی دارند که هفته های اخیر برای بقا جنگیدند اما لگانس آرامش داشت. فصل خوبی بود.”