مرجع خبری رئال مادرید : در این تابستان نه تنها ادن هازارد از چلسی جدا می شود و به رئال ملحق می شود بلکه دیگر برادران هازارد نیز تیم لندنی را ترک خواهند کرد.

تیری و کارین، والدین برادران هزاراد هستند که در سالهای اخیر ستارگان زیادی را از شهر کوچک و 20 هزار نفری براین لوکومته به دنیای فوتبال تحویل داده اند. این خانواده از زمان پیوستن ادن به چلسی همگی به لندن نقل مکان کرده اند و حالا ادن در آستانه حضور در مادرید است.

تورگان دیگر برادر هازارد از لانس به چلسی  ملحق شد. او مدتی به تیم زولته وارخم بلژیک ملحق شد و بعد از آن به مونشن گلادباخ رفت و در این تیم درخشید. این بازیکن از بازی نکردن در چلسی خسته شد و در نهایت از لندنی ها جدا شد.

کیلیان سومین پسر خانواده هازارد در حال حاضر 23 ساله است و مثل دو برادرش ادن و تورگان در پست بال چپ بازی می کند. کیلیان پس از پیوستن به چلسی به تیم سیرکل بروژ قرض داده شد و در این تیم درخشید و همان جا ماندنی شده است. حالا ادن و تورگان امیدوار هستند که برادر سومشان یعنی کیلیان در فصل آینده بدرخشد و هر سه برادر در یوروی بعدی حضور داشته باشند. برادر چهارم خانواده هازارد یعنی ایتان در حال حاضر 16 ساله است و در تیم توبیزه بلژیک بازی می کند که شایعاتی در مورد حضورش در چلسی وجود دارد.

0 0 vote
Article Rating