مرجع خبری رئال مادرید : رئال مادرید قید خرید اسکیل پالاسیوس هافبک آرژانتینی ریورپلاتهرا زده است. این بازیکن در زمستان مورد نظر رئال بود و باشگاه ترجیح داد که خرید وی را به تابستان منتقل کند. حالا باشگاه تقریبا قید خرید وی را زده است.

مصدومیت پلاسیوس در زمستان گذشته انتقالش را منتفی کرد و حالا رئال از جذب وی تقریبا منصرف شده است.