مرجع خبری رئال مادرید : آینده ایکر کاسیاس مملو از ابهام است. این بازیکن به علت مشکل قلبی احتمالا باید فوتبال را کنار بگذارد.

حالا خبر می رسد که پینتو داکاستا مدیر باشگاه پورتو به او پیشنهاد داده تا یک پست مدیریتی را در باشگاه در اختیار بگیرد. باید دید که او وارد کادر مدیریتی باشگاه پرتغالی می شود یا چنین سمتی را در رئال در اختیار می گیرد.