مرجع خبری رئال مادرید : آینتراخت به رئال مادرید اعلام کرده است که برای فروش لوکا یوویچ مهاجم صرب حداقل 60 میلیون یورو می خواهد و نمی خواهند که از این مبلغ کوتاه بیایند.

حقیقت این است که تیم آلمانی در صورتی که انتقال با 70 میلیون یورو جوش بخورد، 27 میلیون یورو را تقدیم بنفیکا می کند و 43 میلیون یورو به آنها می رسد. اگر این انتقال با 60 میلیون یورو نهایی شود فقط 36 میلیون یورو نصیبشان می شود که مبلغ چشمگیری نیست. به همین خاطر است که نمی خواهند کمتر از 70 میلیون یورو دریافت کنند. یوویچ در این فصل 27 گل زده که هفده تایش در بوندسلیگا بوده و ده تا در لیگ اروپا.