مرجع خبری رئال مادرید : رادیو اوندا سرو بخشی از نقل و انتقالات رئال را بررسی کرد.

این منبع ادعا کرده است که خرید هازارد نهایی شده، جذب اریکسن در مراحل پیشرفته ایست و پوگبا و مندی هم می توانند به لیست اضافه شوند.