مرجع خبری رئال مادرید : اسکای اسپورت ادعا کرده است که لوکا یوویچ مهاجم صربستانی آینتراخت با 60 میلیون یورو به رئال پیوسته است.

با احتساب شش میلیونی که آینتراخت برای خرید این بازیکن از بنفیکا پرداخته 18 میلیون یورو نصیب پرتغالی می شود و 42 میلیون یورو به رئال می رسد.