با کاسورلا و بدون لوئیز انریکه

فدراسیون لیست بازیها برای تقابل با جزایر فارو و سوئد را اعلام کرد

مربی به دلیل مسائل شخصی در مراسم حضور نداشت

خبر بد برای وینیسیوس: در کوپا آمه ریکا حضور نخواهد داشت

تیم بسکتبال بعد از آن که 14 امتیاز از زسکا پیش افتاد، از حضور در فینال اروپا باز ماند