هیجان اروپایی

والنسیا در چمپیونزلیگ بازی می کند و اسپانیول به لیگ اروپا برگشت

زیدان:”اگر نتوانم کاری که دوست دارم را در تیمم انجام بدهم، می روم”

زیدان پیش از اتمام فصلی تلخ احیا خواهد شد