مرجع خبری رئال مادرید : رئال مادرید در این فصل فقط 63 گل زده که ضعیف ترین آمار قرن 21 سالت. آخرین باری که رئال این قدر کم گل زد به فصل 07-2006 با 66 گل برمی گردد.

رئال اگر چهار گل مقابل بتیس بزند از این رکورد سبقت می گیرد در غیر این صورت ضعیف ترین آمارش در قرن21 را خواهد داشت. رئال در فصل گذشته توانست 94 گل در لالیگا بزند و در هفت فصل قبلش حداقل صد گل زده بود. از سویی کیلور ، کورتوا و لوکا زیدان در این فصل 44 گل خورده اند به اندازه کل فصل قبل و همچنین فصل 02-2001. در قرن 21 رئال فقط سه خط دفاع ضعیف تر از این داشته است : 54 گل خورده در فصل 04-2003 و 52 گل در فصل 09-2008 .