مرجع خبری رئال مادرید : گرت بیل بازیکن ولزی در بازی مقابل بتیس بازی نکرد.

بیل انتظار داشت که در این بازی دقایقی بازی کند تا بتواند با هواداران وداع کند. او پس از شش سال از رئال خواهد رفت اما زیزو از او استفاده نکرد. بیل در ترکیب قرار نگرفت و جزء تعویضی ها هم نبود. آسنسیو، ایسکو و لوکاس به عنوان بازیکنان تعویضی وارد زمین شدند.