مرجع خبری رئال مادرید : کیکه ستین سرمربی بتیس و دنی سبایوس بازیکن مصدوم رئال قبل از بازی دو تیم برخورد بسیار گرمی با هم داشتند و هیچ بعید نیست که این دو فصل بعد با هم ملاقات کنند.

در حال حاضر ماندن ستین در بتیس قطعی نیست و احتمال اخراجش زیاد است در حالی که سبایوس هم به احتمال زیاد از رئال می رود. با این وجود احتمال این که دنی به ویامارین برگردد و بازیکن بتیس شود، کم نیست.