مرجع خبری رئال مادرید : مارسلو در مورد عملکرد رئال در هفته های اخیر صحبت کرد:”خودمان مقصریم. شروع بدی داشتیم و بد تمام کردیم.به هیچ وجه نمی خواستیم فصل این گونه باشد. همیشه تا آخرین لحظه برای جام ها تلاش می کردیم. فصل خیلی سختی بود. از نظر شخصی لحظات مشکلی بود. همه تلاشمان را کردیم تا به جلو حرکت کنیم، برنده شویم و هواداران را خوشحال کنیم اما نشد. تلاشمان را کردیم و هر روز تمرین کردیم تا بهتر شویم. از امروز فصل آینده شروع می شود. باید اشتباهات را بررسی کنیم .فصل خیلی طولانی و سختی بود و باید تلاش کنیم تا دیگر این چیزها تکرار نشود.”

سوتها:”وقتی می بری آسان تر است اما وقتی می بازی باید دنبال دلیلش باشی. سوتها دلیلی برای انگیزه بخشیدن به ما بودند. شرایط خوب نبود. اگر قرار بود با هر سوت عقب بکشم به این جا نمی رسیدم. باید تلاش کنیم تا سوتها عوض شوند. یک روز ممکن است هو شوی و یک روز تشویق. قانون فوتبال همین است.”

رئال برمی گردد؟” رئال هرگز نرفته که برگردد. رئال همیشه تلاش کرد هو جنگیده است. در هفته سال اخیر تقریبا به همه جامها رسیده ایم. مشخصا رئال باید همیشه بجنگد اما یک فصل چیزی از رئال کم نمی کند. فصل آینده از حالا آغاز می شود و تلاش می کنیم تا تکرار نشود.”

وداع ها :” امسال هیچ چیز نبردیم. بازیکنانی می آیند و می روند. این مشخص است اما حس وداع نداشتم بلکه فصل خیلی سختی بود. بازیکنان قرارداد دارند و شرایط را عوض خواهند کرد.”