مرجع خبری رئال مادرید : زین الدین زیدان سرمربی فرانسوی رئال مادرید در مورد بازی مقابل بتیس صحبت کرد.

آنالیز:” این طور نیست که نخواهیم، نمی توانیم. بهترین اتفاقی که ممکن است برای ما رخ بدهد پایان  فصل است. حالا باید به آینده و فصل بعد فکر کنیم. مشکل است وقتی تلاش می کنی و می خواهی اما ذره ای هم به نتیجه نمی رسی. خیلی مشکل است. باید شرایط فصل را بررسی کنیم و چیزی را فراموش نمی کنیم. اید برای اینده آماده شویم. روزهای بدی است اما روزهای خوب هم می رسند. بازیکنان می خواستند اما نمی شد.”

نشدن:”قرار نیست که فصل بعد هم همین طور باشد. باید خوب تلاش کنیم و آماد هفصل بعد شویم. نمی گویم که قرار است فصل بعد همه جامها را ببریم اما فصل خوبی خواهیم داشت.کاملا اطمینان داریم. باید آرامش داشته باشیم. توجیهی نخواهیم داشت. به دنبال توجیه نیستیم. مشکل است. باید تلاش کنیم اما حالا دیگر تمام شد. همه باید استراحت کنیم و با انگیزه برگردیم

آینده:”بعد از آن که خیلی چیزها را بردیم، هواداران حالا باید آماده این شوند که چیزی را نبرده ایم. در خیلی از بازهیا ااز آنها عذرخواهی کردیم اما باید به هواداران بگویم که با انگیزه ای بالا تلاش خواهیم کرد و آماده فصل آینده خواهیم شد.”

یک سال بد:”فوتبال را انگیزه ها تشکیل می دهند. فصل آینده همه چیز عوض می شود. بعد از این روزهای بد، روزهای خوب هم می رسند. هیچ کس قرار نیست که کاری که این بازیکنان در پنج سال اخیر انجام دادند را عوض کند. توجیهی در کار نیست. از هواداران عذرخواهی می کنیم چرا که همیشه موظف هستیم همه تلاشما نرا داشته باشیم.”

بهترین و بدترین اتفاق فصل:”می دانیم که امسال چجه اتفاقایت رخ داده و باید بپذیریم. یازده بازی داشتیم و فقط پنج تا را بردیم. وقتی انگیزه نداری مشکل است. هدفمان همین است. می دانستم که تاش می کنیم فصل خوبی داشته باشیم اما حالا دیگر تمام شده است. هدفمان این است که به هواداران امید بدهیم.”

کیلور و بیل:” نمی دانم آخرین بازیشان بوده یا نه. ببینیم چه می شود.”

بیل مشتری نخواهد اشت:” نمی دانم چه می شود. از بازیکنان دیگری استفاده کردیم. باید تصمیم می گرفتیم. سال آینده هر اتفاقی ممکن است رخ بدهد.”

چرا بیل بازی نکرد؟” چون بقیه بازی کردند.”

بیل می خواست با هواداران وداع کند:” متاسفم اما هیچ کس نمی داند چه می شود .ببینیم چه اتفاقی رخ خواهد داد. کاری که بیل انجام داده را نمی توان عوض کرد اما به عنوان مربی باید در حال زندگی کنم.”