مرجع خبری رئال مادرید :کریم بنزما مهاجم فرانسوی رئال مادرید فصل را با شش تیرک به اتمام رساند.

در این فصل از لالیگا تنها بازیکنی که بیش از او شوت هایش را به تیرک زده مسی بوده که ده بار ضرباتش به تیرک خورده اند.