مرجع خبری رئال مادرید : امیلیو بوتراگوئنو مدیر روابط آکادمیک رئال در مورد بازی مقابل بتیس صحبت کرد:”فصل بسیار مشکلی بوده است. به بدرن عادت کرده ایم و نمی توانیم راضی باشیم اما فصل جدیدی آغاز شده است. باشگاه روی فصل آینده کار می کند. این باشگاه همیشه به دنبال بردن همه جامهاست.”

وی در ادامه گفت:” دومین دوران طلیی تاریخ باشگاه را داشتیم. این بازکینان خیلی چیزها به تیم دادند و باید از انها متشکر باشیم. در این باشگاه توقعات زیاد است و تالار افتخارات ما برای همین ساخته شده است. در هر فصل تلاش می کنیم بهتر شویم. این باشگاه ترکیب امید بخشی را دارد. بردن خیلی خست است و این را در هر فصل می بینیم اما مسلما فصل اینده دست به کار بزرگی خواهیم زد.”

بازی اسطوره های رئال و چلسِ:”این بازی نشان اتحاد رئالی هاست. بازیکنانی در این تیم خواهند بود که همه تلاش خود را نجام می دهند. امسال مقابل چلسی بازی می کنیم و می خواهیم که استادیوم مملو از هواداران باشد. استادیوم پر خواهد شد و شب خوبی در پیش خواهد بود.”