مرجع خبری رئال مادرید: کیلور ناواس دروازه بان کاستاریکایی از شرایط رفتنش از رئال ناراحت است.

این دروازه بات حس می کند که بعد از کارهایی که برای رئال کرده این گونه جدا شدنش یک بی مهری کامل است و لیاقت برخورد شایسته تری را داشته است.