مرجع خبری رئال مادرید: آینتراخت سفری تبلیغاتی و شش روزه به چین داشته و باید در مقابل ولفسبورگ بازی کند.

رئال نگران است که لوکا یوویچ مهاجم صرب آینتراخت در این اردو دچار مصدومیت شود. دیگو کاستا مهاجم اتلتیکو اخیرا در سفر تبلیغاتی به اسرائیل دچار مصدومیتی شدید شده است و رئال امیدوار است که یوویچ به این بلا دچار نشود.