مرجع خبری رئال مادرید: راجر گواش سرپرست اسپانیول در مورد هرموسو مدافع میانی این تیم صحبت کرد و  احتمال پیوستن خود به رئال را رد نکرد.

هرموسو در صورت رفتن وایخو و ناچو می تواند مدافع میانی چهارم رئال در فصل اینده باشد.