مرجع خبری رئال مادرید: ویلاش بواش مربی پرتغالی در مورد رابطه بیل با هوادارا نرئال گفت :” شرایط مشکلی برای اوست. نمی خواهم زیاد نظر بدهم چرا که از شرایط به طور کامل مطلع نیستم. از نظر من بازیکن فوق العاده ایست که اگر آزادی عمل در بزهیا داشته باشد تفاوت زیادی ایجاد می کند. کارنامه گرت و چیزی که در رئال برده گویای همه چیز است. اختلاف هواداران با گرت مشهود است اما این چیزها بخشی از فشارها و توقعات در رئال است. ”

وی در مورد شرایط بیل در ترکیب رئال گفت :” رئال بازیکنانی در سطح جهانی دارد و همیشه مشکل است که سیستم را بر اساس یک بازیکن چید. تردیدی ندارم که بازیکن فوق العاده ایست که می تواند در هر تیم بزرگی بدرخشد. من در تاتنهام به او آزادی عمل می دادم، در سیستم 2-4-4 کنار آدبایور در خط حمله بازی می کرد. در رئال و فوتبال اسپانیا شرایط فرق دارد اما فکر نمی کنم که مشکلش عدم هماهنگی باشد. بازیکنی تاریخ ساز برای رئال است و بازیکنا نزایدی در رئال پس از تاریخ سازی رفته اند. بهترین بازیکن جهان یعنی رونالدو رفت و بیل هم می رود.”

وی در مورد خریدهای رئال هم صحبت کرد:”نمی دانم کدام بازیکن را می خواهند بخرند. بازیکنان خوب زیادی دارند اما کمتر بازیکنی مثل بیل است چون بازیکن بزرگی است. رئال البته قدرت مالی برای خرید هر بازیکنی را دارد.”