مرجع خبری رئال مادرید : سرجیو راموس کاپیتان رئال مادرید اخیرا ویدئوی جالبی از خودش در اینستاگرام منتشر کرده که در آن با دبه آب تمرین می کند.

به نظر می رسد که کاپیتان هیچ زمانی از تمرین کردن متوقف نمی شود و حتی در زمانی که از امکانات لازم نظیر وزنه دور است هم تجهیزاتی نظیر دبه آب را جایگزین می کند!