پی اس جی دارد عصبانی می شود

توخل ماندن امباپه و نیمار را به صورت قطعی اعلام نکرد

بازیکن برزیلی تمرین را پیچاند و بون اجازه مربی به برزیل رفت