مرجع خبری رئال مادرید : اوکی دیاریو گزارش داده است که ادن هازارد هافبک بلژیکی مطمئن است که بعد از تعطیلات پیراهن رئال را می پوشد.

این بازیکن از اولین روز پیش فصل قرار است که در ترکیب رئال حضور یابد و به نظر می رسد که همه چیز برای حضورش در برنابئو مهیاست.