مرجع خبری رئال مادرید : توتواسپورت ادعا کرده است که اگر روزی زین الدین زیدان مربی فرانسوی از رئال برود باشگاه آلترناتیو های مختلفی خواهد داشت.

یکی از گزینه ها ماکسیمیلیانو آلگری مربی یوونتوس است که عملکرد درخشانی داشته و می تواند در لیست رئال قرار بگیرد. او در تابستان قبلی پیشنهاد رئال را رد کرده است.