مرجع خبری رئال مادرید : رودریگو پدیده برزیلی و 18 ساله تازه وارد رئال مادرید سه شنبه رسما معارفه می شود.

این بازیکن راهی مادرید خواهد شد و با تسلطکامل به زبان اسپانیایی معارفه می شود چرا که در یک سال اخیر معلم اسپانیایی با این بازیکن کار کرده است.

پدر رودریگو فقط 35 سال سن دارد و خیلی زود بچه دار شده است. اریک زمانی دفاع راست بوده و خودش فوتبال را به خوبی می شناسد اما حالا مراقب پسرش است. خانواده رودریگو به شدت مراقبش هستند تا مثل خیلی از بازیکنان برزیلی دیگر دچار حواشی نشود.