مرجع خبری رئال مادرید : نشریه اسپورت کاتالونیا ادعا کرده است که تاکفوسا کوبو پدیده جدید رئال این قول را گرفته که یا سال بعد به تیم بزرگسالان رئال برود یا به تیم دیگری برود.

در حقیقت این بازیکن به این شرط به رئال آمده که فقط یک سال در کاستیا باشد و نمی خواهد بیشتر از این در تیم رزروهای رئال بماند.

اسپورت ادعا کرد که کوبو به بارسا هم چنین پیشنهادی داده اما رد شده است و به همین خاطر او ترجیح داده که راهی برنابئو شود.