مرجع خبری رئال مادرید : دنی سبایوس هافبک آندلوسی رئال مادرید چند روز پیش در مورد دقایق کمش در رئال گفت:” آن طور که انتظار داشتم بازی نکردم اما فرصت بازی کردن برای رئال به کمتر کسی دست می دهد.”

زمانی که زیدان در صحبت شخصی با سبایوس به این بازکین اعلام کرده که او را نمی خواهد، دنی در جواب به وی گفته است:” مشکلی نیست، مربی. من هم دلم نمی خواهد با تو کار کنم!”

بعد از این صحبت ها رابطه این دو کاملا شکراب شده و به همین خاطر هیچ راه بازگشتی برای سبایوس وجود ندارد.