مرجع خبری رئال مادرید : ناصر الخلیفی مدیر پاریسن ژرمن اعلام کرد که کیلیان امباپه قطعا فصل بعد در پی اس جی خواهد بود.

وی اظهار داشت:” امباپه به احتمال 200 درصد فصل بعد در پی اس جی خواهد بود. بازیکنان باید مسئولیت هایشان را بپذیرند، بیشتر از قبل. ”

مدیر پی اس جی علیه نیمار هم صحبت کرد:” هیچ کس نیمار را مجبور نکرد که به این جا بیاید. هیچ کس او را هل نداد. او می دانست که بخشی از پروژه خواهد بود.”