مرجع خبری رئال مادرید : خسوس وایخو کاپیتان تیم زیر 21 سال اسپانیا در مورد شکست این تیم مقابل ایتالیا با نتیجچه هس بر یک صحبت کرد.

وی اظهار داشت :” روز شنبه به من گفتند که هر لگدی بالاتر از زانو باید با کارت قرمز مواجه شود اما داور این قاعده را رعایت نکرد. ایتالیا خیلی کثیف بازی کرد. این توجیهی برای شکست نیست اما نمی توانی یک چیز بگویی و یک کار دیگر انجام بدهی. نمی دانم چرا کالابرسی پس از خطای شدید روی سبایوس اخراج نشد.”