مرجع خبری رئال مادرید : جاناتان بارنت وکیل گرت بیل بازیکن ولزی رئال مادرید شایعه حضور بازیکن ولزی در بایرن را تکذیب کرد.

وی اظهار داشت:”بایرن مونیخ هیچ تماسی با ما برای جذب گرت بیل از رئال مادرید نداشته است.”