مرجع خبری رئال مادرید : به نظر می رسد که دنی سبایوس یکی از بازیکنانی است که جدا شدنش از رئال قطعی است چرا که رابطه اش با زیدان خیلی بد است.

در صورت جدایی سبایوس به نظر می رسد که سویا یکی از جدی ترین مشتریان برای این بازیکن باشد که شرایط جذب او را دنبال می کند. سبایوس سابقه حضور در آکادمی سویا را هم دارد که البته حضورش در این تیم به عنوان دشمن سنتی دیگر تیم سابقش بتیس عجیب و جالب خواهد بود.