مرجع خبری رئال مادرید : رامون گروسو دایی مارکوس یورنته و بازیکن اسبق رئال در مورد آینده وی صحبت کرد.

وی اظهار داشت :” مارکوس به خوبی می داند که می خواهد فوتبال بازی کند و دوست دارد در تیمی باشد که شانس بازی به او را بدهند. حضور در رئال را دوست دارد چرا که یک رئالی است و دوست دارد در این تیم موفق شود اما به نظر می رسد که چنین شانسی ندارد. فعلا آرامش دارد. می خواهد قبل از شروع پیش فصل تکلیفش را مشخص کند.”

گروسو در ادامه بیان کرد:”فکر نمی کنم که پول مهم باشد بلکه مهم این است که تیم آینده اش چقدر روی او صحبت می کند.همه می دانیم که آینده اش ممکن است در تیمی دیگر رقم بخورد. به علاقه تیم انیده اش بستگی دارد. اتلتیکو تیم بزرگی از مادرید است. پدر و پدربزرگش هم در آن جا بازی کرده اند.مارکوس در اتلتیکو می تواند خوشحال باشد. پرز علاقه زیادی به مارکوس دارد اما به نظر می رسد که جایی در بنرامه های زیدان ندارد.”