مرجع خبری رئال مادرید : به نظر می رسد که انتقال رائول دی توماس مهاجم جوان رئال مادرید به بنفیکا قطعی شده است.

رئال در ابتدا 35 میلیون یورو برای فروش این بازیکن طلب کرد اما به نظر می رسد که انتقال با مبلغی بین 20 تا 25 میلیون یورو به نتیجه خواهد رسید.

دی توماس فصل گذشته با 15 گل نمایش خوبی در رایو از خود ارائه داد اما با خرید یوویچ جایی در ترکیب رئال نخواهد داشت.