مرجع خبری رئال مادرید : فابیو کاپلو مربی ایتالیایی اسبق رئال در مورد شرایط این تیم گفت:”کهکشانی ها دوباره برگشتند. هازارد یکی از انهاست. بازیکنانی که توسط رئال خریده شدند را می شناسم و به نظرم خیلی کمک خواهند کرد. رئال مادرید نیاز داشت تا کاری انجام بدهد. نیاز داشت تا افراد با عطش و انگیزه بیشتری بیایند و به نظرم خریدهای خوبی کردند.”

وی در مورد این که راموس ماندنی شده هم صحبت کرد:”رئال مادرید را نمی توانم بدو نراموس تصور کنم. در حال حاضر خیلی سخت است که یک مدافع خوب پیدا کرد.”

کاپلو در مورد تمایل رئال به جذب پوگبا بیان کرد:”به نظرم بازیکن بزرگی است. کیفیت و قدرت بدنی دارد و توانمند است از زمانی که در یووه بود او را می شناسم و از منچستر او را دنبال می کردم. باید از زیدان و مدیر بخواهیم او را بخواهند.”

وی در مورد نیمار و امباپه هم صحبت کرد:”نیمار بازیکن بزرگی است اما باید تواضع بیشتری داشته باشد. به نظرم امباپه توپ طلاهای زیادی خواهد برد. خیلی دوستش دارم. کیفیت، سرعت و تحرک دارد.”