مرجع خبری رئال مادرید : امرسون پالمیری بازیکن چلسی در مورد نحوه جدایی هازارد با این تیم صحبت کرد.

وی اظهار داشت :” هازارد در واتسپ با بچه ها خداحافظی کرد. بعد از آن با هم صحبتی نکردیم. کمی عجیب است. او نوشت “ممنون، دوستتان دارم بچه ها ” و بعد از آن پیام “ادن هازارد از گروه رفت” را دیدیم. با خودم گفتم “لعنت، واقعا رفت.”