مرجع خبری رئال مادرید : کمتر باشگاه و مربی در کل دنیا می توانند بگویند که ترکیبشان این قدر هجومی است. رئال سال گذشته به ضعف هجومی شهره بود اما با خرید یوویچ، هازارد و رودریگو شرایط فرق کرده است.

درست است که برخی بازیکنان باید جدا شوند اما در حال حاضر رئال 12 مهاجم دارد: بنزما، بیل، آسنسیو، ماریانو، وینیسیوس، براهیم، لوکاس وازکز، یوویچ، رودریگو، هازارد، دی توماس و مایورال.

دی توماس با بنفیکا و مایورال با سوسیه داد مذاکراتی جدی داشته اند. بیل در لیست مازادها قرار دارد و به نظر می رسد از بین براهیم و لوکاس وازکز یکی جدا شود. ماریانو هم بعید است که شاسنی برای ماندن داشته باشد. شش بازیکن باقی مانده می توانند برای سه پست هجومی رقابت کنند.