مرجع خبری رئال مادرید : کاسمیرو بازیکن برزیلی در مورد مسائل مختلف باشگاه صحبت کرد.

آینده خامس:” برای ما مهم است که به رئال برگردد. بازیکن  بزرگی است. برایش احترام زیادی به عنوان یک بازیکن و یک شخصیت قائل هستم. مسلما اگر به رئال برگردد از او استقبال خواهیم کرد اما این به من بستگی ندارد، به مدیر، مربی و خامس بستگی دارد. همه آنها باید تصمیم بگیرند.”

بازگشت نیمار به لالیگا:”بازیکن بسیار بزرگی است. وقتی به بارسا برود مشکل است چرا که بازیکن مهم دیگری می رود. به کوپا آمه ریکا فکر می کنم. همیشه گفته ام که اگر نیمار به رئال برود برای باشگاه مهم است.”

حضور هازارد و رودریگو:”همیشه خوشایند است که بازیکنان بزرگ به تیم ملحق شوند. هازارد و رودریگو فصل خوبی  داشتند. با بازیکنانی که داریم آنها هم می توانند نقش مهمی داشته باشند.”