مرجع خبری رئال مادرید : رئال مادرید به دنبال ادامه روند فروش هاست که خامس رودریگز بازیکن کلمبیایی هم در لیست قرار دارد.

ناپولی در تلاش است تا فرمولی برای خرید خامس پیدا کند. آنها می خواهند برای یک سال خرید قرضی او 10 میلیون یورو بپردازند و در تابستان بعدی هم برای جذب دائمی وی 40 میلیون یورو هزینه کنند. یعنی مشابه فرمولی که بایرن برای خرید بازیکن کلمبیایی اجرا کرد.

رئال اما این پیشنهاد را رد کرده و ترجیح می دهد که همین حالا خامس فروخته شود.