مرجع خبری رئال مادرید : خاویر تباس رئیس لالیگا در مورد احتمال انتقال نیمار به رئال مادرید صحبت کرد.

وی اظهار داشت:”به عنوان هوادار رئال مادرید چند وقتی است که ترجیح می دهم در مورد مسائل مختلف صحبت نکنم.”