مرجع خبری رئال مادرید : ادواردو ایندا خبرنگار اسپانیایی در مورد پیوستن امباپه به رئال صحبت کرد.

وی اظهار داشت که رئال مطمئن است که امباپه حرکتی جدید را به سمت رئال خواهد داشت و می تواند در این تابستان به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در میان هواداران امید ایجاد کند.