مرجع خبری رئال مادرید : فرلاند مندی هشت روز رئالی را تکمیل کرد. رئال در این مدت هازارد، رودریگو، مندی و یوویچ از میان خریدهای تازه واردش را معارفه کرد. از میان تازه واردها فقط میلیتائو به علت حضور در کوپا آمه ریکا معارفه نشده است.

مندی که فصل آینده رقیب مارسلو خواهد بود و جانشین رگیلون می شود در برنابئو معارفه شد. با حضور او تعداد فرانسوی های تاریخ رئال به عدد هفده رسید هر چند که شاید پوگبا هجدهمین نفر باشد.