مرجع خبری رئال مادرید : گاف عجیب نشریه آس در مورد معرفی کردن خواهر رودریگو گوئس بازیکن برزیلی جدید رئال باعث شد که ما هم مرتکب اشتباه شویم.

نشریه آس یک گزارش در مورد زندگی شخصی رودریگو منتشر کرد و در این گزارش مدعی شد که رودریگو در ژانویه 2018 پدر شده و صاحب یک دختر به نام “آنا خولیا” است که از رابطه اش با دختری به نام “دنیس” به دست آمده است.

ما هم با توجه به اعتمادی که در 10 سال فعالیتمان به اخبار نشریه آس داشتیم، بدون بررسی چندانی این تصاویر را منتشر کردیم اما به نظر می رسد که این نشریه معتبر اسپانیایی مرتکب یک گاف بزرگ شده است. در حقیقت “آنا خولیا” نام خواهر یک سال و نیمه بازیکن 18 ساله رئال است و “دنیس” نیز مادر اوست.

برای این که به شما ثابت کنیم این گاف از نشریه آس بوده، تصاویر این توضیحات را در زیر برایتان می آوریم:

ترجمه:در روز 31 ژانویه 2018، آنا خولیا دختر رودریگو و دنیس پا به جهان گشود.

ترجمه: رودریگو پدر یک دختر به نام انا خولیا است که در سال 2018 متولد شد. در تصویر، رودریگو را در کنار زوجش دنیس که باردار است، مشاهده می کنید.