مرجع خبری رئال مادرید : کادنا کوپه ادعا کرده است که نظر مدیران رئال این است که وایخو در این تابستان بماند و ناچو فروخته شود.

در حقیقت با جذب میلیتائو مدیران رئال حس می کنند که منطقی نیست که ناچو در سن 28 سالگی مدافع میانی چهارم تیم باشد بلکه ترجیح می دهند که این پست در اختیار یک بازیکن جوان تر و سرحال تر قرار بگیرد که بتوان با توجه به بالا رفتن سن راموس به او برای آینده هم امید بست.