مرجع خبری رئال مادرید : دو سال پیش زمانی که تئو هرناندز در رئال معارفه شد خیلی ها به این که مدافع چپ فرانسوی نتوانست روپایی بزند و سوتی داد، خرده گرفتند و او را مسخره کردند.

تئو سرنوشت خوبی در رئال نداشت و رئال به دنبال تیمی برای اوست. حالا تقدیر طوری رقم خورد که مندی خرید بعدی رئال در پست دفاع چپ هم در روپایی زدن عاجز بماند. هر چند که این بازیکن که یکی از گران ترین دفاع چپ های تاریخ فوتبال است امیدوار است که سرنوشت متفاوتی در انتظارش باشد.