مرجع خبری رئال مادرید : اوکی دیاریو سرمربی فرانسوی رئال به بازیکنانش هشدار داده که تمرینات سختی در پیش فصل در انتظارشان خواهد بود.

زیدان قبل از این که فصل گذشته تمام شود و بازیکنان تعطیلاتشان را آغاز کنند خطاب به آنها گفته است:”خوب استراحت کنید، پیش فصل سختی در پیش خواهد بود.”